Согласно препораките на Министерството за здравство а во интерес на безбедноста на нашите вработени,
Ве информираме дека од 23.03.2020 Туристичката агенција АРКА ја реорганизира својата работа и привремено ги затвара своите канцеларии во Скопје и Охрид. За сите наши патници сме достапни на нашата е-маил адреса: arka@arka.com.mk, во работни денови во времето од 10-14:00 часот на нашиот дежурен телефонски број: 078 328 077 или на Facebook во било кој дел од денот.
Го следиме развојот на настаните и препораките кои се однесуваат на состојбата со вирусот COVID-19 и навреме ќе Ве информираме за сите натамошни активности.

ТА АРКА СКОПЈЕ

  • Ул. Македонија бр. 12/1-4
  • + 389 2 3290 414
  • + 389 2 3123 125
  • arka@arka.com.mk

ТА АРКА ОХРИД

  • ул. Петар Чаулев бр.19
  • + 389 46 252 300
  • arka.ohrid@arka.com.mk