Согласно препораките на Министерството за здравство а во интерес на безбедноста на нашите вработени,
Ве информираме дека од 23.03.2020 Туристичката агенција АРКА ја реорганизира својата работа и ги затвара привремено своите канцеларии во Скопје и Охрид. За сите наши патници сме достапни на нашата е-маил адреса: arka@arka.com.mk, во работни денови во времето од 10-14:00 часот на нашиот дежурен телефонски број: 078 328 077 или на Facebook во било кој дел од денот.
Го следиме развојот на настаните и препораките кои се однесуваат на состојбата со вирусот COVID-19 и навреме ќе Ве информираме за сите натамошни активности.

Welcome to Macedonia ~ Experience the Balkan

.. with different tours including several countries ..

ТА АРКА СКОПЈЕ

Скопје: Ул. Македонија бр. 12/1-4
Телефон: +389 2 3290 414
е-Пошта: arka@arka.com.mk

ТА АРКА ОХРИД

Охрид: ул.Петар Чаулев бр.19
Телефон: +389 46 252 300
е-Пошта: arka.ohrid@arka.com.mk